sugestija

sugestija
sugèstija sf. (1) , NdŽ, TrpŽ, ; Rtr įtaiga: Normalus žmogus normaliomis aplinkybėmis nepasiduoda sugestijai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sugestija — sugèstija ž DEFINICIJA 1. psih. moć utjecaja jedne na drugu osobu ili na samu sebe [moć sugestije] 2. ono što je sugerirano; prijedlog, poticaj [dati korisnu sugestiju] 3. mig, podsjećanje (na što), trag, prizvuk, nagovještaj ETIMOLOGIJA srlat.… …   Hrvatski jezični portal

  • sugestija — sugèstija dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sugestija — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – įtaiga …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • sugestíja — e ž (ȋ) 1. posredno, prikrito vplivanje na čustva, mišljenje, ravnanje koga: upirati se sugestiji; lajšati bolečine s sugestijo; sugestija samemu sebi; uporaba sugestije v medicini / premagovati sugestije besed, vtisov ♦ psih. aktivna pri kateri …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sugèstija — sugèstij|a ž 1. {{001f}}psih. moć utjecaja jedne na drugu osobu ili na samu sebe [moć ∼e] 2. {{001f}}ono što je sugerirano [dati korisnu ∼u]; prijedlog, poticaj 3. {{001f}}mig, podsjećanje (na što), trag, prizvuk, nagovještaj ✧ {{001f}}srlat.,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autosugestija — autosugèstija ž DEFINICIJA samopokrenuta ili podsvjesna sugestija kojom se samog sebe potiče na reakciju, drugačije ponašanje, izdržavanje napora i sl. ETIMOLOGIJA auto 1 + v. sugestija …   Hrvatski jezični portal

  • heterosugestija — heterosugèstija ž DEFINICIJA psih. sugestija koju provodi druga osoba, opr. autosugestija ETIMOLOGIJA hetero + v. sugestija …   Hrvatski jezični portal

  • autosugèstija — ž samopokrenuta ili podsvjesna sugestija kojom se samog sebe potiče na reakciju, drugačije ponašanje, izdržavanje napora i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàtuknica — nàtuknic|a ž 1. {{001f}}osnovna riječ u rječniku, leksikonu i sl. koja se objašnjava, definira itd. i s kojom započinje članak takve knjige (ovdje sama riječ natuknica) 2. {{001f}}a. {{001f}}riječ poslije koje glumac počinje izgovarati svoj tekst …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sugestivno — sȕgestīvno pril. DEFINICIJA na sugestivan način, sa sugestivnošću ETIMOLOGIJA vidi sugestija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”